Načítání...

Aktuality

Úvod > Aktuality > Pravidla korfbal4

Pravidla korfbal4

Zveřejněno 5.11.2017 17:49 - Aladár Dančo - Přečteno: 1370×

Stručná pravidla KORFBAL4

Hrací plocha

 

Rozměry hrací plochy jsou standardně 30x15 m (min. 24x12m) se dvěma koši umístěnými dle nákresu 5 m (4m při 24x12m) od koncových čar. Je vyznačena kontrastními pruhy (čarami) nebo jiným speciálním značením. Je vyznačen bod pro volný hod, který je 2,5m od stojanu koše směrem ke středu hřiště. Výška stropu musí být min. 7m.

Korfbalové koše a míč

 

Korfbalový koš je umístěn na každém stojanu. Koš musí směřovat do středu hřiště a jeho celý vrchní okraj musí být ve výšce 3,5 m nad hrací plochou. Koše jsou zhotoveny ze schváleného syntetického materiálu IKF. Musí být vyloučen pohyb koše na stojanu. Hraje s kulatým míčem č. 5, jehož typ je schválen IKF.

 

Hrací doba a oddechový čas

 

Čas zápasu je rozdělen čtvrtiny a nehraje se na čistý čas. Každá trvá 6 minut s přestávkou v délce 60s po první a třetí čtvrtině, přestávka po druhé čtvrtině je 120s. Hra musí být hra přerušena při míči mimo hru, zranění hráče či udělení žluté nebo červené karty. Se třetí čtvrtinou si týmy vymění směr útočení. Uvedení míče do hry na začátku každé čtvrtiny se uskuteční na hvizd rozhodčího z místa před košem útočícího týmu. Oddechový čas není v tomto formátu hry povolen.

 

 Shot-clock

 

Shot-clock není v této variantě korfbalu používán.

 

Hráči

 

Zápas hrají dva týmy. Každý tým se skládá ze 6 až 8 hráčů a hráček s rovnoměrným zastoupením obou pohlaví. Základní sestavu tvoří dva muži a dvě ženy, ostatní jsou náhradníci. Hráči každého družstva musí mít jednotné sportovní oblečení, které dovoluje dostatečné rozlišení od družstva soupeře.

 

 

 

 

Střídání hráčů

 

Hráč může být vystřídán kdykoliv, kdy je jeho tým v držení míče. Střídaný hráč musí opustit hřiště před tím, než střídající vstoupí do hřiště. Může vstoupit do hřiště z boční strany, kde čekal na vystřídání, a to na úrovni penaltového bodu u koše, který brání. Střídající a střídaný hráč se dotknou rukama během střídání. Jestliže střídající hráč vstoupí do hřiště dříve, než střídaný opustí hřiště, nebo bez dotyku rukou, je proti jeho týmu nařízen volný hod. Vystřídaný hráč se může vrátit do hry. Musí zůstat zachován poměr mužů a žen na hřišti. Počet střídání není omezen.

 

Skórování

 

Družstvo získává jeden bod (koš) pokud míč prošel shora zcela košem, který je umístěn v útočné zóně tohoto družstva. Vlastní koš se počítá jako bod soupeře. Koš platí i tehdy, jestliže padl těsně poté, co rozhodčí odpískal přestupek obránce, za předpokladu, že v okamžiku odpískání přestupku míč opustil ruce střílejícího útočníka a je mimo dosah kteréhokoli obránce. Po obdržení koše rozehrává obránce z místa přímo před košem bez hvizdu rozhodčího. Hráči soupeřícího týmu mu v tom nesmí bránit.

 

Kdy koš neplatí

 

 • před tím, než projde míč košem, odpískal přestupek útočníka,
 • míč prošel košem poté, co byl hozen přímo z rozehrání re-startu,
 • zaznamenal neoprávněnou výhodu ze strany útočícího týmu,
 • míč nejprve prošel košem zespodu nahoru a poté propadl zpět košem.

Rozhodčí odpískal konec prvního nebo druhého poločasu (nebo zazněl zvukový signál, označující konec prvního nebo druhého poločasu). Pokud však v okamžiku zaznění hvizdu/signálu míč již opustil ruku/ruce útočníka, byl mimo dosah jiného hráče a poté prošel košem, pak koš uzná

 

 

Přestupky proti pravidlům

 

Přestupky proti pravidlům se dělí na přestupky obránců a na přestupky útočníků. Pro účely těchto pravidel je jako útočník chápán člen týmu, který je v držení míče.

 

Přestupky proti pravidlům obránců se dělí na:

            lehké přestupkytrestané re-startem

            těžké přestupkytrestané volným hodem

            přestupky, které opakovaně nesportovně narušují útoktrestané volným hodem

            velmi těžké přestupky, které vedou k zabránění skórovánítrestané volným hodem

Přestupky proti pravidlům útočníků se dělí na:

            lehké přestupkytrestané re-startem

            velmi těžké přestupky, které vedou ke ztrátě šance na skórování u týmu útočícího v druhé zónětrestané volným hodem

 

Re-start

 

Pokud rozhodčí oznámí, že se hráč dopustil lehkého přestupku, tak provinivší musí ihned položit míč na zem. Re-start se provádí z místa, kde byl uskutečněn přestupek.

Rozehrávající hráč musí neprodleně a bez zdržování rozehrát míč do hry. Toto se děje bez hvizdu rozhodčího. Hráči soupeřícího týmu mu v tom nesmí bránit.

Míč je rozehrán, pokud urazí vzdálenost min. 2,5 m od místa restartu (měřeno po zemi). Žádný hráč z obou týmů se nesmí míče dotknout předtím, než uvedenou vzdálenost urazí. Není dovoleno skórovat přímo z restartu.

 

 

Míč mimo hřiště (míč v autu)

 

Míč je v autu, jakmile se dotkne:

 • okrajové čáry hřiště
 • země, nějaké osoby či předmětu mimo hrací plochu
 • zařízení nebo objektu nad hřištěm (stropu, pokud se hraje uvnitř haly).

 

V případě míče v autu je nařízen re-start proti straně, která se míče dotkla poslední. Re-start se provede za čárou ohraničující hřiště. Hřiště není trojrozměrné. Je tedy dovoleno vrátit míč, ať je kdekoliv, zpět na hrací plochu za předpokladu, že se míč nedotkl ničeho, co je zmíněno výše.

Volný hod

 

Pokud rozhodčí oznámí, že se hráč dopustil těžkého přestupku, tak provinivší musí ihned položit míč na zem. Volný hod se provádí z místa, kde byl uskutečněn přestupek nebo z označeného místa 2,5m před košem. Hráč, na kterého byl spáchán přestupek, neprodleně oznámí rozhodčí z jakého místa chce volný hod rozehrávat. Rozehrávající hráč musí rozehrát do čtyř vteřin od okamžiku, kdy rozhodčí odpískal rozehrání volného hodu. Je dovoleno skórovat přímo z volného hodu. Pokud rozehrávající hráč zvolí místo střely nahrávku na svého spoluhráče, tak je toto konání hodnoceno jako zdržování hry.

Hráči bránícího týmu nesmí stát blíže než 2,5m od rozehrávajícího hráče.

 

Penalta se v této variantě korfbalu nepoužívá.

 

 

BĚHEM HRY JE ZAKÁZÁNO:

 

-          získat výhodu dotykem míče nohou nebo chodidlem (od kolen dolů)

-          udeřit do míče pěstí

-          běžet s míčem

-           zmocnit se, chytit nebo se dotknout míče v pozici, kdy se země dotýká jiná část těla, než chodidla

-         vyhýbat se spolupráci (sólo-hra)

-          předat míč spoluhráči

-          zdržovat zbytečně hru

-          vyrážet, brát nebo tahat míč ze soupeřových rukou

-          strkat, držet nebo zadržovat soupeře

-          bránit nepřiměřeně soupeře

-          bránit soupeři opačného pohlaví v rozehrání míče

-          bránit soupeře, který je již bráněn jiným hráčem

-          střílet po odříznutí druhým útočníkem

-          střílet z bráněné pozice

Střela musí být považována za bráněnou, když obránce splňuje následující podmínky:

 • musí se snažit skutečně blokovat míč
 • když se snaží aktivně bránit, musí být
 1. nejdále na vzdálenost natažené paže od útočníka,
 2. otočen obličejem k útočníkovi a
 3. blíže stojanu koše než útočník (popř. na opačných stranách stojanu koše)

-          vstřelit koš z re-startu

-          ovlivnit střelu pohybem stojanu koše

-          držet se stojanu koše při skoku, běhu nebo za účelem usnadnění pohybu

-          hrubě porušovat podmínky pro provádění volného hodu

-          hrát nebezpečně

 

           

 

 

 

 

 

 

Nahoru

Komentáře

Žádný příspěvek.


 
 
 
 
 
 © Korfbalznojmo.cz | a.danco@seznam.cz | webmaster | admin
Reklama: