Načítání...

O korfbalu

Historie korfbalu

Korfbal je jediným bezkontaktním kolektivním míčovým sportem na světě, který se hraje ve smíšených družstvech.
Tento sport vznikl v Nizozemí v roce 1902, kdy se amsterodamský učitel Nico Broekhuijsen seznámil se švédskou hrou „ringböll“, který hráli muži i ženy na hřišti o rozměru 45 x 45 m, kdy se míč házel do ocelových kruhů, vodorovně umístěných na stojanech ve výši tří metrů. Shodou okolností se v uvedené době v Nizozemí měnilo školství, kdy bylo zavedeno koedukované vyučování což znamená, že se zavedlo společné vyučování kluků a holek. Rovněž byly zavedeny společné hodiny tělesné výchovy. Tehdy známé hry, jako košíková nebo házená, většinou neumožňovali dívkám, aby se mohly plnohodnotně s chlapci zapojit do hry.
Tato hra ho inspirovala k vytvoření hry, kterou nazval korfbal. Korf znamená v holandštině koš. Železné obruče nahradil proutěným košem, který umístil do výše 3,5 m a pravidla upravil tak, aby při hře nebyl nikdo zvýhodněn vzhledem k výšce, pohlaví nebo věku, aby byl zajištěn kolektivní způsob hry. Pravidla dále omezila fyzický kontakt, tak, že hráč i míč v jeho ruce jsou v podstatě nedotknutelní.
 

Principy

 1. Korfbal je smíšený sport – hrají ho dívky a chlapci ve společném týmu. Ani jedno pohlaví není zvýhodněno, chlapci soupeří s chlapci a dívky s dívkami.
 2. Vstřelit koš (obr. 2) je možné pouze na základě spolupráce celého týmu: hráčům není dovolen pohyb s míčem (běh, dribling nebo jiné způsoby „hry na sebe“).
 3. Korfbal je hra technická nikoli silová: fyzický kontakt je vyloučen, není také dovoleno vyrážet nebo brát míč tomu, kdo ho má v držení.
 4. Korfbalové hřiště je obdélník, který je rozdělen čarou na dvě čtvercové zóny – útočnou a obrannou. Koše stojí uvnitř každé zóny tak, že na ně lze střílet i zezadu. Korfbalový tým je tvořen 4 dívkami  a 4 chlapci. V každé zóně hrají 2 chlapci a 2 dívky jednoho týmu proti 2 chlapcům a 2 dívkám soupeře. Útočník nesmí přeběhnout do obrany a naopak.Korfbal je hra útoků a obran bez specialistů na tu kterou hlavní činnost. Vždy po vstřelení 2 košů hráči změní své zóny a úlohy – z útočníků se stanou obránci a naopak.
 5. Důležité je pravidlo zakazující střílet útočníkovi, který je bráněn. Jinými slovy střílet lze pouze pokud je hráč „volný“. Toto pravidlo umožňuje i menšímu obránci účinně zabránit ve střelbě, aniž by bylo nutné míč skutečně blokovat. Nutí také útočníky k vysoké aktivitě směřující k získání volné střelecké pozice.


Nejdůležitější pravidla v korfbalu

Výška koše

 • pro kategorii žáků do 10 let 2,5 m
 • pro kategorii žáků do 12 let 3,0 m
 • pro všechny ostatní kategorie 3,5 m
Koš je z proutí nebo syntetického materiálu.
Míč – dvoubarevný, vzor na míči musí být symetrický, č. 5 (pro nejmladší kategorie může být míč č. 4.
Korfbalový tým – čtyři hráčky a čtyři hráči
Střídání smíšených čtveřic (dvě hráčky a dva hráči) v útočné a obranné roli po dvou vstřelených koších (tzn. při každém sudém skóre)
Každá ze čtveřic týmu hraje jen na své polovině hřiště
Vstřelený koš má hodnotu jednoho bodu

Hrací doba

 • hráči do 10 let hrají 2 x 15 min
 • hráči do 12 let hrají 2 x 15 min
 • hráči do 15 let hrají 2 x 20 min
 • hráči ostatních kategorií hrají 2 x 30 min

Přestávka mezi poločasy maximálně 10 min

Během hry se po hřišti nesmíme pohybovat s míčem (výjimkou je tzv. dvojtakt, nebo když při chycení míče zastavujeme).
Je zakázána tzv. sólo hra – hráč si přihraje sám sobě, t.j. hraje bez pomoci druhého hráče.
Nesmí se předat míč spoluhráči, míč od spoluhráče získáme jen, když letí vzduchem, nebo volně leží na zemi.
Je zakázáno bránit hráče opačného pohlaví.
Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt s protihráčem.
Jestliže útočník vystřelí na koš a ve stejném okamžiku stojí obránce ve vzdálenosti paže od něj a aktivně brání míč (blokuje střelu), útočící tým ztrácí míč.
Nesmí být žádný kontakt s míčem s nohou od kolene dolů.
Do míče se nesmí udeřit pěstí.

Tresty 

 • re-start – rozehrává se z místa, kde došlo k přestupku
 • volný hod – rozehrává se 2,5 m od koše
 • penalta – střela na koš nejméně 2,5 m od koše
Za řízení utkání odpovídá rozhodčí,
posuzuje způsobilost haly, hřiště a vybavení, dbá na dodržování pravidel, používá oficiální signály k objasnění svých rozhodnutí, zasahuje, jestliže jedno z družstev získá neoprávněně výhodu způsobenou okolnostmi mimo hru, oznamuje zapískáním zahájení, přerušení, pokračování hry, oddechový čas a ukončení hry, zasahuje v případech nesportovního chování hráčů, trenérů, náhradníků a ostatních osob doprovodu 
 

Koš 
 
 

Ke stažení

K výuce korfbalu
video9.wmv   197.65 MB   2.7.2012 12:29     
video10.wmv   30.48 MB   2.7.2012 12:37     
video11.wmv   17.79 MB   2.7.2012 12:42     
zaklady_korfbalu_-_prezentace.ppt   5.99 MB   29.4.2012 21:05     
 
 
 © Korfbalznojmo.cz | a.danco@seznam.cz | webmaster | admin
Reklama:
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde